O nas

Rozległa i przekrojowa wiedza

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Szkolenia jako jedna z pierwszych szkół coachingu w Polsce bazuje na unikalnym doświadczeniu i praktyce. Naszą wiedzę i umiejętności opieramy na wieloletnim studiowaniu i doświadczaniu coachingu i treningu pod okiem wytrawnych coachów praktyków o międzynarodowym uznaniu, w tym między innymi: Roberta Diltsa, Josepha Riggio, Richarda Bolstada, Franka Farrelly’ego, Suzy Smith, Johna Grindera. Rozwijaliśmy także umiejętności z różnych innych obszarów oddziaływania na człowieka takich jak kinezjologia, gry rozwojowe, ruch spontaniczny, taniec pięciu rytmów,  relaks, praca z oddechem, ustawienia rodzin, medytacja, hipnoza, joga, Qi-Gong… Zaplecze teoretyczne stanowią najnowsze wyniki badań  psychologicznych, neurobiologicznych, medycznych, społecznych.

W programie szkoleniowym posługujemy się kilkoma modelami:

  • rozwoju świadomości człowieka wg. Clare’a Gravesa,
  • kompetencji coacha wg. Roberta Diltsa,
  • kreowania swojego życia „Mythoself” Josepha Riggio
  • oraz naukowymi modelami objaśniającymi funkcjonowanie mózgu i wzajemne zależności pomiędzy doświadczaniem, odczuwaniem, myśleniem i tworzeniem.
  • Fascynuje nas podejście integralne do rozwoju człowieka propagowane przez Kena Wilbera.

Łączymy podejście lewopółkulowe – logiczne, racjonalne z metodami pracy angażującymi w większym stopniu prawą półkulę takie jak praca na symbolach (np.: rysunek, metafora…), ruch (np.: przechodzenie przez stany, linię czasu…), odgrywanie ról (np.: ja z przyszłości, mentorzy…), rytm (np.: techniki pamięciowe, relaksacyjne…) i wieloma innymi. Zapoznajemy także uczestników z najnowszymi metodami pracy w coachingu takimi jak Clean Language, Symbollic Modelling, Clean Space, Six Steps, podejście prowokatywne, gry coachingowe… Kładziemy nacisk na samodzielne łączenie różnych technik, modeli  i podejść w zgodzie z indywidualnymi upodobaniami, predyspozycjami (np.: architekt tworzy z coachowanym trójwymiarowy układ przestrzenny relacji w konwencji japońskich ogrodów, muzyk poszukuje z coachowanym dźwięku odzwierciedlającego uczucia, trener yogi kładzie nacisk na odegranie ciałem strategii podejmowania decyzji…).

Aktywne współtworzenie rynku coachingu

Będąc członkiem-założycielem Izby Coachingu oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju jesteśmy aktywnym propagatorem idei coachingu w Polsce i Europie. Współtworzymy regulacje i standardy zawodu coacha oraz superwizji w kraju.

Nasza szkoła coachingu uczestniczy w międzynarodowych projektach wymiany wiedzy i praktyki poprzez programy finansowane przez fundusze Gruntvig i Leonardo jak i poprzez współpracę partnerską z organizacjami wsparcia organizacyjnego, zawodowego i osobistego w Europie.

Silna pozycja i uznanie

Jesteśmy uznaną na rynku marką ściśle związaną popularno-naukowym wydawnictwem psychologicznym (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne), na którego publikacjach i współpracy z autorami opieramy dużą część naszego programu nauczania. Bierzemy czynny udział w życiu publicznym poprzez udział w akcjach społeczno-edukacyjnych, wystąpienia w mediach oraz  aktywność w prasie i mediach specjalistycznych.

Elastyczność i uważne analizowanie trendów rynkowo-społecznych pozwala nam na oferowanie najwyższej jakości warsztatów, szkoleń i usług coachingowych poprzez ciągłe dostosowywanie ich do zmieniających potrzeb klientów oraz otoczenia biznesowego i zawodowego.

Dokładamy starań do oferowania najwyższej jakości usług, metod i programu szkoleń poprzez dostosowywanie do wymogów nie tylko polskich instytucji akredytujących, takich jak polska Izba Coachingu, ale i międzynarodowych, jak ICF i WABC.

Wieloletnie doświadczenie – jedna z najstarszych szkół coachingu w Polsce

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Szkolenia zostało założone w 1994 roku przez Monikę Zubrzycką-Nowak. Wspólnie z Ulą Sadomską uruchomiły autorski kurs coachingu. Od roku 2000 kurs przybrał samodzielną sformalizowaną formę pod nazwą Studium Coachingu. Od roku 2008 we współpracy z Katarzyna Rybczyńską, a dziś w znacznie większym gronie wykładowców i organizatorów odbyło się już kilkanaście edycji i wykształconych zostało kilkaset osób. W wielu przypadkach szerzą one z powodzeniem coachingowy model rozwoju człowieka zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej. Jesteśmy dumni z rezultatów naszych absolwentów. Życzymy im powodzenia i sukcesów.

Wszechstronni wykładowcy praktycy

Wykładowcy pochodzą się różnych środowisk. Dysponują odmiennym doświadczeniem, wykształceniem, specjalizacją zawodową i kompetencjami. Dzięki temu prowadzimy naprawdę ciekawe warsztaty, a nasza wiedza podlega ciągłej weryfikacji z bardzo zróżnicowanych punktów widzenia. Kształcimy się w sposób ciągły i zdecydowanie indywidualny, a to daje nam możliwość prezentowania wiedzy komplementarnej z uwzględnieniem wielu specyficznych aspektów życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, jak i bogatych czynników organizacyjnych.

Aktywna i wymagająca forma zajęć

Szkolenia i warsztaty coachingowe opierają się prawdziwe, rzeczywiste zagadnienia i przykłady z życia zawodowego naszych klientów, studentów, absolwentów. Uczestnicy biorą na tapetę własne, czasem bardzo osobiste, wyzwania i kryzysy, by poznać na sobie samym skuteczność i efektywność nabywanych metod i umiejętności. Niezwykle istotne jest by kursanci poznali siłę i tempo zmian oraz skutki, które mogą one wprowadzić w naszej rzeczywistość rodzinnej lub firmowej. Pracujemy w zespołach pod stałą opieką dwójki lub trójki prowadzących. Udzielamy porad i informacji zwrotnej na bieżąco lub podczas okresowych superwizji. Podczas kształcenia zapewniamy bezpieczną, komfortową atmosferę i otoczenie. Zachowując pełną poufność i prywatność prezentowanych zagadnień oczekujemy uczciwości, otwartości i solidności w wykonywaniu ćwiczeń podczas zajęć i pracy samodzielnej. Studium kończymy wymagającym egzaminem weryfikującym nie tylko opanowanie metod i wiedzy, ale sprawdzającym postawę coacha.

Serdecznie zapraszamy na uczciwą, solidną popartą ponad 10-letnią tradycją, dawkę wartościowej, cennej i unikalnej wiedzy, która nie tylko przeobrazi Wasz punkt widzenia, ale zmieni na lepsze wasze otoczenie. Przy zmianie jakiej dokonacie w sobie Wasze otoczenie nie będzie miało wyjścia – będzie musiało się dostosować. 🙂