Studium Coacha Life

Dlaczego to robimy?

Rozwój własny to fascynujący proces. Łączymy pasję z pracą. Zależy nam na funkcjonowaniu wśród ludzi o podobnych wartościach. Nawiązujemy relacje. Zawieramy przyjaźnie i sojusze. Działamy społecznie. Wspieramy rozwój osób i grup. Doskonalimy się. Popełniamy błędy, uczymy się. Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Wspieramy naszych klientów, a oni wspierają nas.

Kurs coachingu umożliwia nam wzajemne poznanie się. Dzielimy się osobistymi historiami. Jeśli zechcesz, poznamy Twoje. Budujemy zaufanie. Jesteśmy uczciwi, otwarci i elastyczni. Zmieniamy siebie, a to zmienia nasze otoczenie. Liczymy się z tym, że nie każdy będzie widział w nas partnera. Chcemy by ludzie w naszym otoczeniu zmieniali się na lepsze. By społeczeństwo stawało się świadome i szczęśliwe. Wśród takich ludzi chcemy żyć.

Czemu warto wziąć udział w Studium Coacha Life?

 • Po pierwsze – Zajęcia składają się z dwóch części; SC StartUp i SC Life Advanced. Pierwsza część – StartUp (cztery dni szkoleniowe) służy doświadczalnemu zapoznaniu się z dziedziną coachingu, poznaniu trenerów i ich sposobu pracy, zorientowaniu się, jakich nakładów czasowych, emocjonalnych oraz zaangażowania wymaga opanowanie zawodu coacha i zdecydowaniu czy i kiedy zdecyduję się na SC Life Advanced. A więc nie ma ryzyka chybionej inwestycji a przećwiczone umiejętności można wprowadzać w codzienne życie i obserwować zmiany.
 • Po drugie – Zajęcia są prowadzone w kameralnej grupie – liczba uczestników nie przekracza 12 osób, co przy obecności dwóch trenerów daje możliwość częstego bezpośredniego kontaktu z zaawansowanym coachem (trenerzy współuczestniczą w ćwiczeniach), sięgania po informację zwrotną na bieżąco, rozwiewania rodzących się wątpliwości dotyczących swoich predyspozycji do zawodu coacha, poddawania superwizji swoich działań w roli coacha.
 • Po trzecie – Zajęcia są tak skonstruowane, że tworzą spójną całość, dzięki czemu każdy uczestnik ma szansę doświadczyć na sobie procesu zmiany metodami coachingowymi. A według nas tylko osoba, która dokona zmiany (pozna jej etapy, towarzyszące jej motywacje i opory, nauczy się czerpać energię z uczenia się na błędach oraz sięgania po informację zwrotną, będzie świadkiem a zarazem współuczestnikiem zachodzących procesów u innych kursantów) zbierze wystarczająco dużo doświadczenia by móc przekuć je na wspieranie drugiego człowieka.
 • Po czwarte – Dzięki temu, że cały proces jest monitorowany przez dwóch trenerów, uczestnicy mogą dokonać znaczących zmian w swoim życiu, gdyż działają nie tylko w bezpiecznych warunkach warsztatowych, ale mają także dostęp do trenerów w okresach pomiędzy zajęciami by omawiać i znajdować rozwiązania rodzących się trudności w procesie zmiany.
 • Po piąte – Pomagamy początkującym coachom znajdować klientów do ćwiczenia pierwszych kroków w roli coacha i poddawać je superwizji (rozumianej jako bezpieczna przestrzeń, w której uczestnik kursu działa na rzecz stworzenia super wizji siebie jako coacha).
 • Po szóste – kochamy te zajęcia i czerpiemy niezwykłą przyjemność z towarzyszenia uczestnikom w ich drodze stawania się wymarzoną wersją siebie i nasz entuzjazm udziela się grupie i panuje w niej atmosfera lekkości, radości i humoru przy całej powadze przedsięwzięcia. Tworzą się niezwykle głębokie więzi pomiędzy uczestnikami, które pomagają im utrwalać nowe sposoby podejścia do życia.

Co jest ważne dla nas jako prowadzących Studium Coacha Life?

 • Zmiana – głęboko wierzymy, że prawdziwa zmiana jaką możemy wywołać w świecie zewnętrznym bierze się ze zmian, których dokonamy w sobie samym. Bo to, jacy jesteśmy wewnętrznie, jaką energią emanujemy, jak odnosimy się do „zewnętrza” stwarza życie, które żyjemy. Cały nasz świat mieści się w naszej świadomości i to, w jaki sposób części mojej świadomości kontaktują się ze sobą we mnie, odzwierciedla się w życiu.
 • Użyteczność – ideą przewodnią naszego podejścia do zmiany będzie zachęcanie uczestników do odpowiedzenia sobie na pytania : w jaki sposób moje talenty i możliwości mogę wykorzystać dla wspólnego dobra? Jak tym, co mnie pasjonuje, co daje mi energię, mogę wyjść naprzeciw ludzkim potrzebom, by tworzyć świat, w którym chce się żyć?
 • Bezpieczeństwo – zmiana wiąże się z opuszczeniem strefy komfortu a więc bezpieczeństwo środowiska, w którym jej dokonujemy jest warunkiem niezbędnym. I dlatego na zajęciach szczególnie dbamy o wyrobienie u uczestników nawyku stosowania języka bez przemocy (mówienia swojej prawdy w pierwszej osobie, odnoszenia się do faktów, udzielania inf. zwrotnej wtedy, gdy jest się o to proszonym…), by postulat wzajemnego szacunku i nieoceniania był realizowany na bieżąco. Oraz kładziemy nacisk na przestrzeganie zasady poufności informacji ujawnianych w trakcie szkolenia i coachingu. W sytuacjach, w których uczestnik nie chce dzielić się informacjami z innymi, proponujemy pracę w metaforze, co gwarantuje tajemnicę informacji prywatnych.
 • Humor – naszym motto edukacyjnym jest „uczyć się bawiąc a bawiąc uczyć”. Szkolna edukacja wytworzyła w wielu z nas obawę przed uczeniem się, konieczność robienia wszystkiego od razu bez błędów, zapracowywania na uznanie poprzez perfekcjonizm… Z badań naukowych wiadomo, że przy napięciu emocjonalnym (stresie) odpływa krew między innymi z przednich płatów czołowych odpowiadających za kreatywność i podejmowanie decyzji. A więc dbałość o rozluźnienie, o śmiech, o dotlenienie organizmu, o lekką dietę, o atmosferę bezpieczeństwa jest tym, co propagujemy podczas kursu, by wszyscy, i uczestnicy i prowadzący, byli w dobrostanie.
 • Błędy – ogromny nacisk kładziemy na to, by robić błędy w trakcie nauki, gdyż jeśli ich nie robimy, to pozostajemy w tym, co znane, nie pozwalamy sobie na eksperymentowanie. A błędy, z których się uczymy, są najcenniejszymi doświadczeniami, pozwalają spojrzeć na zagadnienie z wielu perspektyw, przeanalizować możliwości, zagrożenia, szanse, pułapki – stawać się bardziej elastycznym i śmiałym w podejmowaniu nowych wyzwań.
 • Praktyka – naszym celem jest stworzyć warunki, w których każdy uczestnik może opanować postawę i podstawowe kompetencje coacha. By praktycznie przygotować uczestników do pełnienia roli coacha, proponujemy prowadzenie procesu coachingu poza salą szkoleniową już w trakcie trwania kursu i poddawania swoich działań superwizji na bieżąco. Wyjście ze strefy komfortu sali szkoleniowej i samodzielne działanie w roli coacha z dostępem do superwizji pozwala przekroczyć obawy przed dalszym rozwijaniem się w tej roli oraz doświadczyć wzmocnienia, jakie niesie ze sobą korzystanie z superwizji.

Kogo zapraszamy do udziału w Studium Coacha Life?

Być może jesteś przepracowanym profesjonalistą potrzebującym poukładania priorytetów, a może wolnym strzelcem poszukującym inspiracji. Może realizujesz się jako mama lub tata i chcesz pogodzić swoje pasje z życiem rodzinnym, Może zarządzasz zespołem i mimo, iż wychodzisz z siebie, nie uzyskujesz spodziewanych rezultatów. Może życie zmusza Cię do podejmowania niewygodnych lub niepopularnych decyzji? Może czujesz, że tylko krok dzieli Cię od wejścia na właściwą ścieżkę, lecz z jakichś powodów nie robisz go? A może chcesz wzmocnić swoje kompetencje i stać się coachem?

Zapraszamy w niezwykłą podróż, podczas której poznasz mechanizmy rządzące rozwojem i postępowaniem człowieka. Przygotuj się na wymagający zaangażowania, szczerości wobec siebie i otwartości proces. W praktyce opanujesz i zaczniesz stosować umiejętności coacha.

Czym jest Studium Coacha Life?

Studium Coacha Life to intensywny akredytowany kurs dla osób chcących poznać i stosować podejście coachingowe w życiu osobistym i zawodowym. Zajęcia podzielone są na dziewięć dwudniowych modułów odbywających się w miesięcznych odstępach. Kurs składa się z dwóch części: Studium Coacha Life StartUp i Studium Coacha Life Advanced. Forma warsztatowa i różnorodność form samodzielnej pracy pomiędzy zajęciami sprawia, iż uczestnicy świadomie w praktyce opanowują kompetencje coachingowe.

Kim jesteśmy?

 • Monika Zubrzycka-Nowak

  Monika Zubrzycka-Nowak

  Zasada rozwoju poprzez własne doświadczenie dotyczy także mnie jako trenera, coacha i superwizora. Każda kolejna edycja jest inna, bo „rosnę” w wiedzę i umiejętność jej stosowania dzięki praktyce zarówno w trakcie kursów coachingu i superwizji, jak i sesji indywidualnych czy grupowych oraz swojej „prywatnej” ścieżki rozwoju.

  Więcej…

 • Krzysztof Michał Nowak

  Krzysztof Michał Nowak

  Wybieram takie aktywności zawodowe, które mnie interesują. Dzięki temu mogę zajmować się nimi z zapałem i swobodą. Dysponuję zarówno praktycznymi umiejętnościami elastycznego i wieloaspektowego patrzenia na stojące przede mną wyzwania, jak również zmysłem analitycznym, swobodą i kreatywnością w znajdowaniu rozwiązań.

  Więcej…

Co to znaczy, że kurs posiada akredytację Izby Coachingu?

Program kursu Studium Coach Life, jako jeden z nielicznych w Polsce uzyskał akredytację Izby Coachingu. Dzięki niej uczestnicy uzyskują gwarancję, że program oferuje przekrojową wiedzę, wymiar czasowy oraz metody pracy spełniającą wymogi merytoryczne i etyczne określone przez Izbę Coachingu. Umożliwia to absolwentom uproszczoną ścieżkę starania się o akredytację w tej instytucji.

Na rynku coachingowym panuje spory zamęt. Ponieważ zawód coacha (wpisany na listę zawodów) może uprawiać każdy, wiele osób dopisało sobie do palety swoich działań coaching, nie wiedząc nawet czym się on charakteryzuje. Toteż środowisko rzetelnie wykształconych i świadomych potrzeby dbania o standardy coachów zmierza do uporządkowania sytuacji. W Polsce powołana została Izba Coachingu, której statutowym celem jest dbanie o jakość procesu kształcenia coachów i utrzymanie wysokich standardów ich pracy.

Co daje akredytacja?

Jednym ze sposobów potwierdzenia zaawansowania umiejętności coacha jest akredytacja indywidualna w różnych organizacjach tym się zajmujących. Oto niektóre z korzyści płynące z przejścia procesu akredytacyjnego:

 • Coach akredytowany otrzymuje certyfikat potwierdzający jego umiejętności.
 • Coach jest promowany przez organizację akredytującą dzięki umieszczeniu jego danych na stronie internetowej organizacji.
 • Coach może się wykazać akredytacjami, o które coraz częściej pytają firmy/osoby poszukujące rzetelnego i fachowego wykonawcy usługi.
 • Coach wyróżnia się także tym, że zaangażował czas i pieniędze oraz wykazał się determinacją, by spełnić wymagania akredytacyjne.
 • Proces akredytacyjny motywuje do długofalowego planowania swojej przyszłości i zdobywania praktyki.
 • Coach korzysta z niezwykle rozwijających i wspierających rozwój coacha superwizji.
 • Coach uzyskał zewnętrzne potwierdzenie swoich umiejętności i może działać z większą pewnością siebie.
 • Coach zobowiązuje się do dalszego korzystania z superwizji i podnoszenia kompetencji, co chroni go przed rutyną i wypaleniem.

Kroki do akredytacji po Studium Coacha Life

Wymagania Izby Coachingu i kryteria spełniane podczas Studium Coacha Life

125 godz. zegarowych szkolenia w zakresie coachingu

Program Studium Coacha uzyskał akredytację Izby Coachingu, toteż certyfikat jego ukończenia jest wystarczającym dowodem na spełnienie wymagania.

90 godzin praktyki jako coach

Praktykę własną coach ewidencjonuje w trakcie spotkań z klientami – wystarczy podpisane oświadczenie o odbyciu sesji z telefonem lub adresem mailowym (data i czas trwania) w formie papierowej lub elektronicznej.

6 godzin coachingu własnego

Coaching własny – nie wlicza się w to coachingu ćwiczebnego odbywanego na sali szkoleniowej – potrzebne jest oświadczenie coacha o przeprowadzeniu takiego coachingu.

20 godz superwizji indywidualnej i grupowej, w tym minimum 5 godzin indywidualnej

W trakcie Studium Coacha każdy z uczestników odbywa minimum 1 godz. superwizji indywidualnej i minimum 2 godz. superwizji grupowej – zazwyczaj grupowych zajęć dotyczących prowadzenia procesu coachingu jest około 4 godz. Pozostałe godziny superwizji osoba pragnąca uzyskać akredytację IC realizuje we własnym zakresie. Można skorzystać z superwizji oferowanych przez Izbę Coachingu.

Dwie rekomendacje zastępujące egzamin od superwizora akredytowanego w Izbie Coachingu.

Obie wystawiane są na podstawie superwizji uczestniczącej (superwizor obserwuje pracę coacha bezpośrednio lub w zapisie medialnym). Jedna dotyczy procesu superwizyjnego (minimum trzy sesje). Jedną rekomendację może wystawić trener – superwizor akredytowany w IC, jeśli prowadził superwizję uczestniczącą, a osoba superwizowana spełnia wymagania akredytacyjne. Drugą rekomendację można uzyskać superwizując swoją pracę w roli coacha u superwizora wybranego z listy akredytowanych superwizorów IC  indywidualnie lub grupowo.

Sponsorujemy udział waszych dzieci w Studium Cocha Life

Jesteśmy rodzicami. Widzimy jak ważne i cenne dla młodych ludzi są wartości kształtowane przez coaching. Jako jedyni w Polsce proponujemy Ci wyjątkową możliwość.

Zabierz ze sobą swoje nastoletnie dziecko w wieku 14-19 lat.

Zasponsorujemy jego udział w zajęciach.

Dorosły uczestnik, który opłacił udział w zajęciach,
może zaprosić jedno nastoletnie dziecko

To czego Ty uczysz się jako dorosły, może być jego udziałem już w szkole. Wchodząc w dojrzałość nie będzie musiało wyważać otwartych drzwi i radzić sobie z uwarunkowaniami z przeszłości. Jego rozwój będzie Ci sprawiał jeszcze większą radość i częściej wprawiał w zachwyt. Fundujemy 4 miejsca dla nastolatków w każdej edycji kursu. Pozwól swojemu synowi lub córce skorzystać z tej unikalnej możliwości razem z Tobą. Każda dorosła osoba która bierze udział w kursie, może zaprosić jedną osobę w wieku 14-19 lat, której udział finansujemy my!

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu przeżyjecie głębokie osobiste wydarzenie. Będziecie jeszcze więcej uczyć się od siebie nawzajem. Zaczniecie się lepiej dogadywać z innymi ludźmi (a może nawet między sobą). Będziecie mieli nowe fascynujące tematy rozmów i uwrażliwicie swoje postrzeganie świata.

Skąd czerpiemy wiedzę?

Naszą wiedzę i umiejętności opieramy na ciągłym studiowaniu oraz doświadczaniu coachingu i treningu pod okiem wytrawnych coachów praktyków o międzynarodowym uznaniu, w tym między innymi: Roberta Diltsa, Josepha Riggio, Richarda Bolstada, Franka Farrelly’ego, Suzy Smith, Johna Grindera. Rozwijaliśmy także umiejętności z różnych innych obszarów oddziaływania na człowieka takich jak kinezjologia, gry rozwojowe, ruch spontaniczny, taniec pięciu rytmów,  relaks, praca z oddechem, ustawienia rodzin, medytacja, hipnoza, joga, Qi-Gong… Zaplecze teoretyczne stanowią najnowsze wyniki badań  psychologicznych, neurobiologicznych, medycznych, społecznych. Realizujemy własne inicjatywy, by propagować coaching w różnych dziedzinach i obszarach zastosowań.

Program Studium Coacha Life

Zajęcia odbywają się w modułach. Moduł to dwa dni, czyli 14h zajęć. Pierwsza część Studium Coacha Life StartUp to moduły I i II. Studium Coacha Life Advanced to 7 kolejnych modułów od III do IX. Cały kurs składa się z dziewięciu modułów zakończonych egzaminem – razem 126 godzin zegarowych.

Program StartUp

moduł I i II – 4 dni – 28h warsztatów

Studium Coacha Life StartUp - akredytowany kurs coachingu
 • budowanie zaufania w relacji (fizycznie, emocjonalnie, mentalnie)
 • rozwijanie umiejętności obserwacji sygnałów niewerbalnych w komunikacji
 • przejście od szukania winnych (obwinianie sytuacji) do szukania rozwiązań
 • wyłanianie celu sesji i zżywanie się ze stanem jego realizacji
 • techniki zmiany perspektywy poprzez stan, wczuwanie się w punkt widzenia 2. os, obserwację z różnych pozycji w przestrzeni i w czasie
 • zastosowanie metafory w coachingu
 • korzystanie z mentorów
 • oparcie motywacji na wartościach
 • struktura sesji coachingowej oraz jej scenariusz
 • sięganie po informację zwrotną i refleksyjne uczenie się z doświadczeń
 • kontrakt w coachingu

Program Advanced

moduły III-IX – 14 dni – 98h warsztatów

Studium Coacha Life Advanced - akredytowany kurs coachingu

moduł III – Strategia zmiany

Zaczynamy od zmiany, ponieważ jest ona nieodzowną składową życia każdego z nas a zarazem podstawą i napędem rozwoju. Niektórzy za miarę inteligencji człowieka uważają zdolność dostosowywania się do zmieniającego się środowiska. Stawianie sobie celów i planowanie kroków, by je osiągać, to podstawa coachingu. Na tych zajęciach uczestnicy poznają poziomy logiczne Roberta Diltsa i ćwiczą badanie z ich pomocą pożądanej przez klienta zmiany. Zaprzyjaźniają się także z różnymi metodami angażowania w działania obu półkul mózgowych, co podnosi kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań. Następnie  krok po kroku przechodzą przez proces wyłonienia celu, jego wyobrażenia sobie i doświadczenia (jakby był już zrealizowany), wyłonienia etapów prowadzących do jego osiągnięcia, wzmocnienia wiary w siebie i motywacji do działania, zaplanowania pierwszego kroku oraz uodpornienia na niewspierające komentarze ważnych dla nich osób. Zrealizowanie tego kroku jest tematem zadania domowego – krótkich telefonicznych rozmów coachingowych prowadzonych pomiędzy uczestnikami, gdzie każdy jest coachem dla jednego z uczestników i klientem dla innego.

moduł IV – Efektywność coacha (strategia uczenia się)

Zajęcia te zatytułowaliśmy „Efektywność coacha”, gdyż służą one rozwinięciu u coacha zmysłu obserwacji zarówno różnorodności potencjału, którym dysponuje klient (osiem inteligencji wg H.Gardnera), indywidualnego sposobu zbierania i przetwarzania informacji (zmysłowe kanały percepcji), jak i strategii mentalnych stosowanych, by skutecznie osiągać cele. Obserwowanie zewnętrznych oznak takich jak sposób gestykulacji, używane zwroty językowe, kolejność używania słów odpowiadających różnym zmysłom, skupianie wzroku na określonych przestrzeniach, odwoływanie się do specyficznych możliwości i ograniczeń, niesie coachowi ogromny zasób informacji o funkcjonowaniu klienta, jego mocnych stronach, budujących strategiach, które wykorzystane w procesie coachingu czynią go efektywnym, ekologicznym i twórczym. Na zakończenie uczestnicy wymyślają zadania coachingowe dla kolegów do wykonania przed kolejnym zjazdem.

moduł V – Efektywność klienta  (strategia podejmowania decyzji)

Celem coachingu jest przeprowadzenie pożądanej przez klienta zmiany. Aby klient  podejmował decyzje i konsekwentnie realizował swoje cele, potrzebuje dysponować siłą napędową do uczenia się,  zdobywania nowych umiejętności i stawiania czoła przeciwnościom. Głęboka wewnętrzna motywacja oparta jest na indywidualnych wartościach popartych zestawem wspierających je przekonań. Poznanie dynamiki spiralnego rozwoju Clare’a Gravesa pomaga przyszłym coachom zrozumieć ewolucję wartości w ciągu życia człowieka, pojawianie się konfliktów, kryzysów i chaosu. Umiejętność wyłaniania ograniczających klienta przekonań i wsparcie go w ich aktualizacji, poznanie technik pracy z różnego rodzajami dylematami, pozwala na taką podbudowę motywacji klienta, że staje się on skuteczny i efektywny w realizacji swoich planów. W przerwie między zjazdami każdy uczestnik prowadzi godzinną sesję z innym uczestnikiem i opisuje ją wg podanego schematu celem przedstawienia sesji na superwizji.

moduł VI – Perspektywa długofalowa  (strategia działania długofalowego)

Działając na dolnych poziomach logicznych R. Diltsa mamy do czynienia najczęściej z coachingiem zadaniowym (np. chodzę na siłownię trzy razy w tygodniu), który nie wymaga wprowadzenia dużych zmian. Wraz z działaniem na coraz wyższych poziomach logicznych (strategii myślenia, wartości, przekonań i tożsamości, misji) zamienia się on w coaching transformacyjny (np. dbam o sprawność fizyczną), często wymagający cyklu spotkań (proces coachingu).  Uczestnicy poznają techniki pracy pozwalające na coaching  z celami długofalowymi, transformującymi. Także jest to czas na rozwijanie refleksji dotyczącej  działania jako coach; uczestnicy nagrywają zapis sesji do analizy w domu oraz prowadzą obserwowaną sesję z klientem zewnętrznym i poddają swoją pracę superwizji.

moduł VII – Zarządzanie relacjami

Na tych zajęciach uczestnicy rozwijają umiejętność wyłaniania celów, które dotyczą relacji z innymi osobami. Poznają techniki pracy służące radzeniu sobie z różnymi emocjami, między innymi z rozczarowaniem związanym z poderwaniem zaufania do autorytetu.  Uczą się wyłaniać potrzeby i odróżniać je od sposobów ich realizacji, wprowadzać zmiany w swoim nastawieniu by wpłynąć na  jakość relacji.  Ćwiczą wyłanianie intencji wypowiedzi rozmówcy, analizę kosztów pozostania w relacji względnie jej przebudowy, zbliżanie osób poprzez łączenie różniących je wartości. Także emocjonalne domykanie zakończonych relacji. Poznają zasady rządzące relacjami w rodzinie.

moduł VIII – Zarządzanie systemami

Kolejnym krokiem w rozwoju warsztatu coacha jest umiejętność pracy z systemami, w których funkcjonuje klient. Opisywanie systemu jest i trudne i czasochłonne, dlatego uczestnicy uczą się korzystania ze schematów (map), które obrazowo odzwierciedlają sytuację. Poznają sposoby docierania do kluczowych informacji „zapisanych” w schemacie oraz do znajdowania punktu krytycznego, którego przebudowa uruchomi pożądane zmiany w całym systemie. Zapoznają się też z ewolucją postrzegania systemów (rodzinnego, zawodowego), z dodatkową perspektywą systemową, która bierze pod uwagę dobro systemu oraz z metodą budowania więzi w zespołach na poziomie wartości.

moduł IX – Łączenie metod coachingowych (prowadzenie coachingu pod superwizją)

Ostatni moduł obejmuje omówienie pytań i wątpliwości uczestników dotyczących pisemnej części egzaminu oraz superwizję prowadzonych przez uczestników procesów coachingu. Przed obserwowaną sesją coachingu (wchodzącą w skład   egzaminu), uczestnicy ćwiczą technikę przekraczania strachu/tremy. Po sesji uczą się sięgania po informację zwrotną w taki sposób, żeby była klarowna i budująca (wewnętrzny mentor). W dalszej części poznają sposoby integrowania wiedzy, umiejętności i doświadczeń w roli coacha. Na zakończenie jako coache „zintegrowani”  prowadzą coaching, w którym całą odpowiedzialność za odkrywanie rozwiązań a nawet za wymyślanie pytań coachingowych oddają klientowi.

Co osiągnęli i kim są absolwenci Studium Coacha Life?

Wciąż się wahasz? To dobrze. Powyżej możesz obejrzeć opinie od absolwentów z krwi i kości, którzy zechcieli podzielić się swoimi wrażeniami z poprzednich edycji. Jesteśmy im wdzięczni za udział i za propagowanie idei coachingu w Polsce.

Co otrzymujesz podczas zajęć?

 • Wiedzę i metody od doświadczonych trenerów i praktykujących coachów
 • 126 godzin zegarowych praktycznego treningu umiejętności coachingowych i interpersonalnych
 • Materiały szkoleniowe w formie drukowanej i elektronicznej
 • Szansę rozwiązania problemów i zmierzenia się ze stojącymi przed Tobą wyzwań
 • Wsparcie grupy wartościowych ludzi, z którymi być może nawiążesz znajomość na długie lata
 • Otwartą drogę do podjęcia świadomej decyzji o dalszym stawaniu profesjonalnym coachem

Kameralna 12-osobowa grupa

Kurs ma kameralną formułę. By umożliwić efektywne i intensywne zajęcia zapraszamy co najwyżej 12 uczestników. Z opinii absolwentów wynika, że taki zespół zapewnia możliwość ćwiczenia z różnymi osobami. Energia utrzymuje się na wysokim poziomie. Mała liczebność pozwala na wnikliwe obserwowanie uczestników, wzajemny coaching i dynamiczne prowadzenie zajęć. Ekskluzywny charakter warsztatu gwarantuje dobry, bezpośredni kontakt z uczestnikami, żywą i konstruktywną dyskusję, bezpieczeństwo i zaufanie. Przede wszystkim jednak buduje przyjacielskie relacje.

Wygodny tryb i przyjazna przestrzeń do zajęć

 • Zajęcia stacjonarne odbywają się w soboty i niedziele od 9.00 do 17.00
 • Zajęcia wyjazdowe odbywają się we czwartek od godziny 12.00 do 19.00, w piątek i sobotę od 9.00 do 18.00, w niedzielę od 9.00 do 16.00
 • Zapewniamy odpowiednią przestrzeń, wyposażenie, energię, zapał i czas do ćwiczeń, napoje zimne i gorące

Terminy

Nie odnaleziono wydarzeń!

Zapisy

Przed udziałem w kursie uczestnik proszony jest o zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.

Cena kursu zwiera zajęcia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe w przyjaznej przestrzeni szkoleniowej. Tę kwotę opłacasz przed kursem .

Zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa na podane poniżej dane kontaktowe. Aby rezerwacja była ważna prosimy o opłacenie kursu lub modułu przed zajęciami

phone

Cena

Osoba prywatna
cena regularna
Jeden Moduł1 475 zł
StartUp (2 moduły)2 950 zł
Advanced (7 modułów)10 325 zł
Razem13 275 zł
rabat na start
StartUp (2 moduły)1 770 zł
rabat za płatność jednorazową
Advanced (7 modułów) 9 800 zł
11 570 zł

Podane ceny są cenami brutto (zwolnienie z VAT).

Pracodawca
cena regularna
Jeden Moduł1 475 zł
StartUp (2 moduły)2 950 zł
Advanced (7 modułów)10 325 zł
Razem13 275 zł
rabat na start dla pracodawcy
StartUp (2 moduły)2 360 zł
rabat za płatność jednorazowa
Advanced (7 modułów) 9 800 zł
12 160 zł

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.

Sklep internetowy

Opłacisz kurs online.

Przejdź do sklepu internetowego, gdzie bezpiecznie dokonasz płatności za wybrany warsztat.

Kontakt

Wyślij nam wiadomość.

Postaramy się odpowiedzieć w najkrótszym możliwym terminie