Monika Zubrzycka-Nowak

akredytowana coach i superwizor Izby Coachingu, trener, terapeuta

Monika Zubrzycka-Nowak akredytowany coach i trener Izby Coachingu

Od ponad dwudziestu lat zajmuję się „zawodowo” wspieraniem człowieka w jego drodze życia, która niesie zadowalające go: jakość i sens. Pełnię różne role: opiekuna, nauczyciela, trenera, coacha, mentora, superwizora. Wszystkie je łączy pragnienie współudziału w tworzeniu warunków, w których chce się żyć i pozostawienia potomnym świata w lepszym stanie niż go zastaliśmy.

Od 2005 r. współprowadzę Studium Coacha (wg. autorskiego programu) jako trener-coach i superwizor. Celem jest rozwinięcie u uczestników postawy i umiejętności coacha. Zrealizowałam 13 edycji Studium Coacha Basic i 8 Studium Coacha Executive (310 dni szkoleniowych). Doszliśmy jednak do wniosku, że prawdziwym coachem może stać się jedynie osoba, która sama przejdzie głęboki proces zmiany i nasze zajęcia zaplanowaliśmy tak, by każdy w trakcie kursu miał okazję jej doświadczyć . Nowy, akredytowany w Izbie Coachingu, program realizowaliśmy jako 14 edycji StartUp i 6 edycji Studium Coacha Life Advanced (140 dni szkoleniowych). Prowadzę zajęcia też w innych szkołach coachingu i na studiach podyplomowych oraz warsztaty rozwoju dla działających na rynku coachów.

Zasada rozwoju poprzez własne doświadczenie dotyczy także mnie jako trenera, coacha i superwizora. Każda kolejna edycja jest inna, bo „rosnę” w wiedzę i umiejętność jej stosowania dzięki praktyce zarówno w trakcie kursów coachingu i superwizji, jak i sesji indywidualnych czy grupowych oraz swojej „prywatnej” ścieżki rozwoju.

Łączę myślenie logiczne (z wykształcenia jestem fizykiem) z alogiczną kreatywnością (każda sytuacja wymaga własnego, często nietypowego rozwiązania).

Bliskie mi też jest podejście systemowe, gdyż dzięki fizyce zrozumiałam, że wszystko ze wszystkim jest immanentnie połączone i poszukiwanie rozwiązań musi uwzględniać system, w którym funkcjonuje jednostka, grupa czy społeczność. A skoro cały świat człowieka znajduje się w jego świadomości, to tąże świadomością może nań wpływać.

Stosuję różnorodne metody pracy; czerpię ze wszystkich podejść i nurtów. Miarą ich wartości jest skuteczność działania w życiu klienta a każdy klient jest niepowtarzalną indywidualnością (światopogląd, sytuacja, zaangażowanie, możliwości finansowe, czasowe…).

Pełnię funkcję przewodniczącej Komisji ds Akredytacji Izby Coachingu , współtworzyłam system akredytacji IC.

Jestem współautorką książek „Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu” (GWP 2010) oraz „Coaching? Na zdrowie!” (GWP 2012).

Udzielam się w mediach: artykuły w Remedium, Personel i Zarządzanie, portalach psychologicznych, konsultant współpracująca z TVN, radio (Trójka, VOX FM, Talk FM, Radio Plus, Radio Zet), pismami (Twój Styl, Elle, Remedium,  Newsweek Polska, Ozon).

telefon
502 033 734

email
monika@gwps.pl